maandag 19 december 2016

Crisis nodig

Vandaag komt het kiescollege bijeen om Donald Trump tot president der Verenigde Staten te kiezen.
Wij zijn erg blij dat hij, en niet corrupte, zieke Hillary Clinton president wordt. Want met het aantreden van Trump mogen we hopen op een eind aan de politiek correcte zelfsabotage van het Westen. Nu alleen Europa nog. Als het niet al te laat is voor ons.
Maar het zal niet vanzelf gaan. De economische puinhoop, veroorzaakt door jaren van "Quantitative Easing", decennia van handelstekorten en dé-industrialisatie zijn met zijn verkiezing niet in één klap opgelost. Wat Amerika nu meer dan wat ook nodig heeft is een crisis: een recessie en hogere rente om de jaren van misinvestering te cureren. Het lijkt er niet op dat Trump dat begrepen heeft. Zo niet, dan is het erg jammer, want zonder zo'n gezondmakende crisis zal hij er niet in slagen Amerika weer groot te maken. Maar we zullen zien.

zondag 24 april 2016

De rol van Ted Cruz

De oorlog van Alex Jones, Matt Drudge en Roger Stone tegen de leugens van Cruz.

Update 27-4-'16: Peter Schiff heeft in zijn podcast van gisteren (episode 162) gezegd dat hij in de primary van Connecticut op Ted Cruz heeft gestemd. Ik ben nog steeds niet opgehouden met huilen (van binnen dan): I don't even know what to SAY anymore, people!

zaterdag 23 april 2016

De populariteit van Donald Trump

De rally's van  Donald Trump trekken enorme aantallen mensen. Stadions vol mensen komen luisteren naar steeds hetzelfde verhaal. Wat is de verklaring van die populariteit?
Een is: Trump heeft zich tot de voorman gemaakt van de opstand van de gewone Amerikaan tegen de immigratiegolf die sinds de herziening van de wet op dat punt in 1965 de vorm van een tsunami heeft aangenomen.
De tweede reden is zijn belofte de banen weer terug te brengen. Hiermee zal hij nog wat meer moeite hebben, want met het heronderhandelen van wat handelsovereenkomsten komt hij er niet. Amerika is blut en de schijn-economie gecreëerd door de Fed moet eerst imploderen en alle sociale uitgaven scherp teruggeschroefd worden voor er een echte nieuwe economie voor in de plaats kan groeien. Amerika moet Big Government afwerpen. Hiertegen verzetten zich de partij-establishments van beide partijen want zowel de Bushes als de Clintons hebben hun fortuin te danken aan de corrupte verhoudingen die uiteindelijk het gevolg zijn van de komst - sinds de New Deal van FDR - van de interventionistische staat.
Het verzet en de tegenwerking die Trump vanuit zijn eigen Republikeinse partij ondervindt maakt duidelijk dat de VS net als Europa zuchten onder een oligarchische meerpartijendictatuur die de kiezers steeds meer buitensluit.
Ik hoop dat hij President wordt, en meer, dat hij succes heeft met zijn voornemens. Maar het zal een moeilijke weg worden.


maandag 4 april 2016

Stemadvies Het boze oog - Tegen

De voorstanders van de wet op het associatieverdrag met Oekraïne beweren dat het de organisatoren van GeenPeil helemaal niet gaat om al of niet lidmaatschap van dat land maar dat het referendum een uitnodiging aan de kiezers is hun ongenoegen over de EU tot uiting te brengen.
Natuurlijk is het dat.
We moeten de EU-elite op elke mogelijke manier die beschikbaar is dwarsbomen, want anders gaat de meerpartijendictatuur gewoon verder met  de burgers buiten hun plannetjes te houden en zich als een made in het spek in de macht te handhaven ten koste van de levensstandaard van de mensen.
Gaat dus allen stemmen woensdag en stempt "tegen".

zondag 27 maart 2016

Het islamitische koekoeksei

Wie weinig tijd heeft om naar filmpjes op internet te kijken kan slechter doen dan (nog eens) te kijken naar het gesprek dat Jan Roos had met de Vlaamse filoloog Wim van Rooy. Deze schrijver heeft iets wat al onze politici ontgaat: een analyse van de situatie waarin de Europese landen zich bevinden met betrekking tot het islamitische koekoeksei dat in de meeste landen zijn kans ligt af te wachten.
De karakterisering van de geloofsuitgangspunten van de moslimminderheid in België en elders als een soldatenreligie geeft aan dat islam eigenlijk geen religie is maar een politieke ideologie uitgevonden om een leger van fanatieke soldaten op te richten. Als cultuur streeft de islam om zich niet aan te passen maar zich "zuiver" te houden en niets van de omringende cultuur over te nemen en niets bij te dragen, maar in feite uiteindelijk die gastheer te verdringen en - zelf onveranderd - als overwinnaar uit de bus te komen. Volgens Van Rooy zijn we al voorbij het punt waarbij we met behoud van rechtsbescherming en tolerantie dit gevaar kunnen beheersen. Eigenlijk zouden de moskeeën gesloten, en - vul ik zelf aan - de uitoefening van de islam verboden moeten worden. Dit gaat in tegen bepaalde grondwetsartikelen, zodat er een situatie is ontstaan waar die wettelijke garanties het koekoeksjong beschermen en de gastheer juist verdoemen.
Dat de massa-immigratie gewoon doorgaat is de regerende elite te verwijten. De houding van die linkse elite hierin wordt enigszins begrijpelijk als je bedenkt dat de generatie van '68 zelf in de totalitaire mindset vast is blijven zitten. Zelf doet me dit denken aan de manier waarop de communistische dreiging in de dertiger jaren vorm aannam. Lenin en later Stalin stonden niet toe dat hun partij en de westerse zusterpartijen coalities aangingen met andere partijen. De ideologie moest zuiver blijven en die partijen streefden dan ook niet werkelijk naar democratische samenwerking met andere groepen, maar wilde desnoods met gewelddadige uitsluiting van alle anderen de dienst uit gaan maken en daarbij alle individuen en individueel te maken keuzes naar zich toe te trekken, dus eigenlijk de mens zelf aan zich te onderwerpen. Deze regerende elite kan in het koekoeksjong alleen maar een potentiële bondgenoot zien en miskent daardoor het dodelijke gevaar.

maandag 1 februari 2016

Massa-immigratie

In Europa worden we overspoeld door een tsunami van vluchtelingen. Al eerder werden we overspoeld door Marokkanen en Turken, maar hoeveel dat er waren dat werd decennialang door de media - dienstbaar als ze zijn aan hun bondgenoten de politici - onder de pet gehouden. Tot we een keer te horen kregen dat we een miljoen islamieten onder ons hebben. Dat worden er nu dus nog veel meer.
De autoriteiten laten dit - daar kan toch geen twijfel over zijn - volkomen opzettelijk gebeuren. De politiek is er namelijk niet voor ons maar voor zichzelf. Zij bestaat om de eigen positie ad infinitum te continueren.
Op welke manier is massa-immigratie van voordeel voor de elite? Nederlanders en blanke Europeanen in het algemeen produceren onvoldoende nageslacht om het spel van hoge belastingen en hoge uitkeringen tot diep in de eenentwintigste eeuw te kunnen voortzetten. Dus importeert men arbeidskrachten uit niet-westerse, lees islamitische landen onder geroep van ze integreren wel en zijn na een generatie gewone Nederlanders. Dat blijkt maar in zeer beperkte mate het geval te zijn. Het resultaat is de enorme clusterfuck die we dagelijks kunnen waarnemen.
Het hoge doel is blijkbaar het handhaven van welvaartsstaat en de bijbehorende rol van de staat als inkomensniveau garanderend instituut dat alle risico's des levens wegneemt en ons van de wieg tot het graf verzorgt. Niemand lijkt op het idee te komen dat dat helemaal geen nastrevenswaardig doel is maar een afschuwelijke mentale gevangenis, waarin mensen opzettelijk afhankelijk van de staat worden gemaakt. De gedwongen kolossale inkomensoverdracht die onder de leuze van "sociale rechtvaardigheid" plaatsvindt is in werkelijkheid een groot onrecht: geld gaat van uw loon dat u in de echte economie verdiend hebt naar een vreemde die het per definitie niet verdiend heeft. Het is diefstal, niets anders.
Bovendien verpest dit systeem alle verhoudingen in een democratisch bestel, en maakt ze onecht en vals. Het routineuze liegen door de media - denk aan de klimaathoax - is hiervan slechts een onderdeel. Staat en parlement houden in een situatie van vergevorderd economisch interventionisme op te werken zoals ontworpen door de negentiende-eeuwse liberalen.
De toestand kan alleen normaliseren als de interventionistische staat verdwijnt en vervangen wordt door een staat die zijn limieten kent en niet overschrijdt.
Hoe groot is de kans daarop? Vrijwel nihil, vrees ik.